Agrowth

Ta klivet in i den digitala världen

Agrowth hjälper företag som vill utveckla eller påbörja arbetet med att skapa affärer digitalt.

Vad vi erbjuder

Våra tjänster

Ett urval av våra kunder

Måsteläsning

Våra senaste inlägg

Vad gör oss unika?

Hur vi jobbar

1. Tillväxt­analysen

Tillväxtanalysen är en utvärdering av ert bolag, marknaden ni agerar på, förutsättningarna för tillväxt, och flera saker därtill. Resultatet av tillväxtanalysen blir en karta med konkreta steg för hur er specifika tillväxtresa kan börja.

2. Skapa hypoteser

Vi lever i en vetenskaplig världsordning, och i en ny digitaliserad tid där allt är mätbart. Då är det viktigt att analysera data med fördefinierade hypoteser. Utan hypoteser finns det risk för statistiska snedsteg, som i slutändan leder till missade möjligheter eller förlorade pengar.

3. Testa småskaligt

Då allt är mätbart räcker det att vi får tillräckligt med statistiskt underlag för att kunna bevisa eller motbevisa våra hypoteser. Därför testar vi småskaligt och lever efter ett fail-fast upplägg där vi så snabbt som möjligt vill bevisa om något ej fungerar.

4. Mäta & Analysera

Mät, mät, mät, mät, mät, mät, mät säger alla. Mät rätt säger vi! Det finns fantastiska mängder data därute som inte är intressant. Fokusera på den data som driver er affär och som bevisar eller motbevisar den tidigare definierade hypotesen. Data är den nya oljan.

5. Justera & Iterera

Med analysen drar vi slutsatser, och med dessa justerar vi våra initiala hypoteser och testar på nytt. Iterera är ett svårt ord för att beskriva att vi börjar om hela processen. Vi gillar iterera då det låter smått och datadrivet. Små. Justeringar. Och. Inkrementella. Förbättringar. Mot. Tillväxt.

Det finns ingen helig graal när det kommer till ökad tillväxt. Det är små inkrementella förbättringar och beslut som avgör, en slags ränta-på-ränta effekt där flera bra beslut leder till ökad tillväxt för företaget. McKinsey har analyserat framgångsrika företag med hög tillväxt och funnit att företagens framgångsrika tillväxtstrategier inte baserats på stora världsomvälvande satsningar, utan snarare vilat på mindre beslut i rätt riktning som skapat företagens hållbara tillväxt.

Dags att påbörja er digitala tillväxtresa?

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.