Konsultroll

Digital specialist

Vad gör en digital specialist?

Digital specialist eller digital marketing specialist är en person som arbetar inom områden som SEO (Search Engine Optimization) och SEA (Search Engine Advertisement) som båda ingår under benämningen SEM (Search Engine Marketing) eller sociala medier. Utöver det ingår även aktiviteter som email-marknadsföring, copy, CRO (konverteringsoptimering) och A/B tester för olika områden. Skillnaden mot en marknadschef är att specialisten ofta fokuserar på några särskilda kanaler och är inte lika involverad i övergripande målsättning, marknads- och kanalstrategi.

Rollen som digital specialist har liknande mål som traditionella marknadsförare, nämligen att öka varumärkeskännedom, synliggörande av ett företags produkter eller tjänster och att förse säljavdelningen med varma leads (köpvilliga potentiella kunder). Skillnaden mellan rollerna är att majoriteten av dagens marknadsförare utför sina aktiviteter genom digitala plattformar och kanaler där allt också är mätbart. Till skillnad från traditionella marknadsförare som hade kunnat använda sig av offline kanaler som exempelvis fysiska reklamskyltar eller flyers (tryckta annonser).

En fördel med att utföra marknadsaktiviteter online är insamlandet av all data som i sin tur kan hjälpa en digital specialist med att förbättra och utveckla sina kampanjer framåt. Datan bidrar med “hårda” siffror och historik som gör det enklare att se vilka typer av kampanjer eller kanaler som är mest effektiva i att nå det önskade kundsegmentet.

En digital specialist är ofta ansvarig för att analysera, genomföra och optimera för hur en företags produkt eller tjänst skall kommuniceras ut externt online.

Kompetenser som ofta krävs för att lyckas är:


  • Kunskaper inom marknadsföring.
  • Förståelse för vikten av planering.
  • Kreativitet och en god presentationsförmåga (för att höja förståelsen internt för mediet).
  • Kunskap inom SEM (SEO och SEA), social media, email-marknadsföring och content marknadsföring (skapande av innehåll samt, planering och uppladdning av innehåll).
  • En god förståelse för mätverktyg som exempelvis Google Analytics, Google Search Console och Ahrefs.
  • Analytisk, alltså kunna dra slutsatser från den insamlade datan och sedan se / ge rekommendationer för optimering.
  • Kontinuerlig uppdatering av sina kunskaper eftersom att mycket inom det digitala förändras snabbt.

Specialisering inom SEO och SEM är vanligt förekommande för en digital specialist och är därför viktigt att gå igenom mer grundligt.

SEO specialist, vad innebär det?

Syftet med SEO (sökmotoroptimering) är att synas på första sidan bland de organiska träffarna på exempelvis sökmotorn Google när bolagets intressenter utför relevanta sökningar. SEO är en bra lead-generator för många B2B-företag då det plockar upp besökaren när den är undersökande alternativt köpvillig.

Det som avgör ifall en hemsida syns högre upp än konkurrenter beror på:


  1. Hur väl hemsidan är optimerade utifrån om den svarar bäst på besökarnas frågor.
  2. Om den är optimerad utifrån tekniska SEO förutsättningar.

För att ranka så högt som möjligt finns det vissa åtgärder som premieras framför andra av indexeringsrobotarna. En SEO specialist har kunskap om vad som behöver göras för att robotarna en hemsida skall ranka högre. Det finns över 300 faktorer som robotarna tar hänsyn till, således är det mycket en SEO specialist behöver ha koll på för att få ett företags sida att ranka högre på Google.

Vad gör en SEM specialist?

En SEM specialist arbetar med att öka trafiken till en hemsida genom både organisk och betald söktrafik. SEA och SEO ingår inom SEM som tidigare nämnts. För att öka trafiken organiskt till en hemsida krävs det arbete med sökordsoptimering (SEO) och en vanlig aktivitet för att öka betald söktrafik till sin hemsida är genom annonsering av Google Ads. Exempel på arbetsområden som förekommer inom rollen är följande:

Sökordsanalys
Genomförs för att identifiera vilka sökord som är relevanta och därmed skall beaktas vid uppladdning av innehåll på hemsidan. Verktyg som kan användas för det här är exempelvis Googles Keyword Planner.

Annonsering
Uppsättning och kontinuerlig utveckling av online-annonsering genom exempelvis A/B tester samt budjusteringar. Vanligt förekommande verktyg som används är bland annat Google Ads.

Det finns således flera områden som en digital specialist kan vara specialiserad inom. Vi på Agrowth har möjlighet att hjälpa er oavsett om ni är i behov av en digital transformation eller om ni vill utveckla er digitala närvaro. Vi kan bland annat hjälpa er med SEO, SEA och hantering av social media. Vi är digitala specialister och har även möjlighet att sköta hela marknadsföringen åt er om ni inte har en sådan funktion inom ert företag idag. Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer.

Intresserad av att komma i kontakt med oss?

[recaptcha]

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.