Emelie Hagbranth

Emelie Hagbranth

@Agrowth

10 tips för att hitta rätt typsnitt

Typografi är språkets ansikte utåt som förmedlar känslor, tankar och intryck av företaget som står bakom. Typografi är en avgörande del för en strategisk kommunikation. Det finns inget rätt och fel typsnitt, men det finns bra och dåliga. När det kommer till att hitta typsnitt finns det trots allt några riktlinjer som kan vara bra att förhålla sig till. Nedan har vi sammanställt tio tips för att välja ett bra typsnitt.

“Typography is what language looks like”

Ellen Lupton

1. Flera vikter

Välj ett typsnitt med olika vikter (exempelvis light, regular, medium, semibold, bold, italic) Typsnittet Barlow i bilden ovan har 16 olika vikter. Förmodligen kommer du inte använda alla till en början, men att ha flera varianter gör att du kan anpassa typsnittet efter kontexten det befinner sig i. Typsnittet blir således mer hållbart i längden för att kunna föra en enhetlig och strategisk kommunikation internt såväl externt. Det kan vara svårt att på förhand att veta vilka sammanhang ens olika typsnitt skall förekomma i, och med fler vikter ökar era chanser att ha något som passar även framöver.

 

 

 

2. Se upp för fusk!

Tänk på att typsnitt kan vara dåligt gjorda. Exempelvis att istället för att faktiskt ha en bold fontvikt, har de istället lagt en kontur runt den vanliga fontvikten. Ramla inte ner i denna vanliga fallgrop. För att undvika detta, titta noga på detaljer som gör att typsnittet fortfarande behåller sitt utseende, trots fontvikten. Enklast att upptäcka missen är på typsnitt som har dem små klackarna (så kallad seriff) likt i bilden ovan.

 

 

 

3. Andra språk?

Ska du ha innehåll på svenska eller annat språk? Se till att typsnittet innehåller alla bokstäver du behöver.

 

 

 

4. Specialtecken

Se över specialtecken som frågetecken, &, % och så vidare i olika typsnitt du valt ut. I vissa dåligt gjorda typsnitt finns inte alla tecken med.

 

 

 

5. Ligaturer

Hitta typsnitt där bokstäver inte krockar med varandra. Till höger i bilden ovan ser ni exempel på när böjen på bokstaven F krockar med pricken över i:et. Det gäller att antingen hitta typsnitt som har skapat en ligatur (till vänster i bilden) som förenar bokstäver som krockar, eller välja typsnitt där krocken inte förekommer.

 

 

 

6. Rubrik och bröd

Väljer du endast ett typsnitt ska det fungera som både brödtext och som rubrik. Väljer du olika typsnitt för rubrik och brödtext, se till att prova flera olika varianter av kombinationer som står i kontrast till varandra.

 

 

 

7. Versaler och gemener

Undvik typsnitt som endast består av versaler, det vill säga, leta efter olika typsnitt som innehåller både stora och små bokstäver.

 

 

 

8. Förmedla rätt känsla

Typsnitt har betydelse, inget snack om saken. Förtroendet för dessa påhittade företag ovan är obefintlig. Det finns ingenting roligt med The funny penguin med det stela, raka typsnittet Copperplate. Inte heller skulle jag låta Trust your bank ha hand om mina pengar. Kanske skulle de två nedre exemplen byta typsnitt med varandra. Vill ni som företag förmedla trovärdighet eller kanske skräck hos mottagaren — det vet bara ni. Men att hitta typsnitt som genererar rätt slags känsla och står för det ni vill förmedla som en viktig del i en strategisk kommunikation, är viktigt.

 

 

 

9. Lättläst

Det är sällan värt att kompromissa med läsbarheten. Jämför olika typsnitt och fråga folk vilket de tycker är mest lättläst.

 

 

 

10. Kontext

I vilken kontext och miljö kommer olika typsnitt läsas i? Ska det fungera för digitala enheter eller kanske i en fysisk bok?

Slutligen, när du gått igenom ovanstående punkter, gräv ner dig i typsnittet. Vem har gjort det? Var kommer det ifrån? Vilka andra företag har använt samma typsnitt? och så vidare. Bemästra typsnittet, testa det i olika sammanhang. Om det fortfarande håller måttet — grattis! Då har du ett typsnitt som kommer att fungera över tid, som kan anpassas till olika situationer och viktigast av allt, är begriplig, lättläst och anpassad till personerna som ska läsa det.

Typografi är en viktig del inom design. Vill ni lära er mer? Läs om vad en digital designer gör och vad webbdesign innebär.

 

 

 

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.