Profilbild

Agrowth

@Agrowth

Hållbar tillväxt och hur Max blev Sveriges lysande stjärna

När jag började gräva i hur Max Hamburgare hade lyckats få ett så gott rykte i sitt hållbarhetsarbete var jag skeptisk. Hur kan ett företag vars huvudprodukt är nötkött, som är så pass ifrågasatt (du måste ha sett: Cowspiracy) som en av vår tids största miljöbovar, vara ett exempel på hållbar utveckling hos företag?

Vad innebär begreppet hållbar utveckling?

För att ta ett steg tillbaka. Hållbar utveckling, likt hållbar tillväxt innebär att vi som samhälle tar hänsyn till framförallt tre faktorer:  • Social hållbarhet
  • Miljömässig hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet


Om samhället i stort arbetar med dessa tre områden och ser till att dessa parallellt utvecklas, kan vi skapa en värld där vi inte överexploaterar jordens resurser. Jordens invånare lever ett hälsosamt liv, och världsekonomin fortsätter trumma vidare. Det så kallade Parisavtalet som slöts mellan världens ledare i Paris år 2015 var ett steg i rätt riktning för att fortsätta arbeta med hållbarhet på en global skala. Där presenterades de 17 mål som ska leda världen framåt i arbetet ( Läs mer ).

Ifrågasättandet av affärsmodellen ledde till ekonomisk hållbarhet

En av de mest tröttsamma myterna när det kommer till hållbarhet och företagande är att hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt inte går ihop.

Vi hör företagsledare som tror att integration av hållbarhetsarbetet i sin verksamhet kommer leda till tappade vinster och försämrade konkurrensfördelar. I dagsläget är detta långt från sanningen. En rad studier visar på konsumenters medvetenhet i hållbarhetsfrågan och Max hamburgare visar med handlingar hur det går att utföra i praktiken. Det Max gjorde var att, utifrån ett fokus på hållbar tillväxt och bolagets roll i näringskedjan, ifrågasätta sin affärsmodell och självkritiskt analysera var i deras verksamhet de gör de största felen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Genom att rannsaka sig själva insåg bolaget att de behövde utveckla nya produkter som hade mindre miljöpåverkan och som var hälsosammare. Med Greenfamiljen, som är ett helt vegetariskt sortiment, har de skapat en storsäljande produktserie som tar hänsyn till alla tre aspekter av hållbarhet. Den har betydligt mindre miljöpåverkan då det inte används något kött, den är hälsosammare med mindre fett och salt. Samtidigt är den ekonomiskt hållbar då de slog försäljningsrekord när de lanserade den och den har fortsatt sälja sedan dess! Max är en av de mest lönsamma restaurangkedjorna i världen och omsatte under 2016 nästan 2,7 miljarder SEK. Hållbarhet lönar sig och en av de absolut tydligaste globala trenderna är miljöfrågan. Missa inte den möjligheten.

Max visar på goda exempel på hållbar utveckling, och de främsta faktorerna till framgången är följande:

  • Ett starkt ledarskap där ledningen är övertygad om att hållbarhet behöver en central roll i företagets fortsatta utveckling.

  • Gemensamma värderingar och en företagskultur som genomsyrar hela organisationen.

  • Klar och tydlig kommunikation, externt som internt. Förtydliga vilken riktning företaget är på väg och vad som är viktigt.

  • Max har ett gediget strategiarbete som var välgrundad och arbetade sedan utifrån denna men med ett visst mått av flexibilitet.

  • Långsiktighet var en viktig nyckel i Max framgång. Ägarfamiljen såg hållbarhet som en process som tar tid att implementera och gav det tid, vilket var ett lyckodrag!

Utifrån Max erfarenheter finns det mycket dagens företagsledare kan ta med sig ut i sina verksamheter och arbeta med. Tillsammans kan vi verka för en hållbar tillväxt och samtidigt växa vidare!

Intresserad av att komma i kontakt med oss?

[recaptcha]

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.