Victor Salmonsson

Victor Salmonsson

@Agrowth

Svenska advokatbyråer går miste om stor marknadspotential

Det är ingen nyhet att vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle, vilket påverkar både företag och privatpersoner på ett eller annat sätt. Alla branscher kommer påverkas (om de inte redan gjort det) och således behöva anpassa sig efter hur människor idag interagerar digitalt. Vissa branscher ligger längre fram än andra och det är vida känt att jurister tillhör det senare som hamnat på efterkälken. Tittar vi på marknader utanför Sverige som exempelvis USA är det tydligt att amerikanska advokatbyråer arbetar allt mer i större utsträckning än svenska byråer med digital marknadsföring. Vidare har vi tittat på data i Sverige för att ta reda på hur det faktiskt ser ut idag. Datan visar bland annat att 30 % av det digitala landskapet för advokatbyråer i Sverige är outforskad.

Reklam och marknadsföring av advokatbyråer

Av förklarliga skäl har marknadsföring varit ovanligt för advokatbyråer med tanke på att det funnits lagar som förhindrat möjligheten. Det var dock länge sedan reklamförbudet upphävdes av advokatsamfundet i Sverige, förändringen skedde redan år 1994. Tillsammans med Finland har båda länderna en betydligt liberalare syn kring advokaters möjlighet att marknadsföra sig till skillnad från flera andra länder där det varit strängt förbjudet under en längre tid. EU har ställt krav på denna typen av hinder vars mål bland annat är att öppna upp marknader och möjligheten till en ökad konkurrens. Ett annat land som sedan lång tid förespråkat öppna marknader är USA, vilket kanske är en av förklaringarna till varför advokatbyråerna där ligger något före med marknadsföring än byråerna i Sverige.

Marknadsföring av advokatbyråer i USA

En studie gjord av Bloomberg Law 2016 visade på att 67% av advokatbyråerna svarade ja på att de ökar sin budget för marknadsföring och sitt fokus för marknadsaktiviteter. Mellan åren 2014-2016 har det även påvisats att fokuset ökat för aktiviteter som social media och innehållsmarknadsföring (content marketing). Vidare finns det ett flertal digitala byråer som enbart inriktar sig på den juridiska branschen vilket även är en tydlig signal för en ökande efterfrågan på tjänster inom digital marknadsföring.

Det är tydligt att USA ligger flera år före Sverige. Allt fler juridiska aktörer på den amerikanska marknaden har börjat fördela allt större delar av sina resurser gentemot marknadsföring. Det är generellt bra att titta på den amerikanska marknaden för att se vilka trender som kommer sprida sig vidare till Sverige och Europa. Det leder oss in på frågan, hur ser det ut på den svenska marknaden idag?

Hur jobbar advokater i Sverige med digital marknadsföring?

Vi har tittat på den svenska marknaden, dels för att ta reda på i vilken utsträckning branschen arbetar med digital marknadsföring och vilka aktörer det är som dominerar det digitala landskapet inom juridisk rådgivning. Vår data pekar på att hela 30% av den digitala marknaden är outforskad. Vilket kan tyckas märkligt med tanke på att förbudet för marknadsföring som tidigare nämnts upphörde så långt som för 24 år sedan. I vår rapport finns det data som pekar på att allt fler inom B2B söker efter juridisk rådgivning online, vilket innebär att många byråer går miste om affärer som inte syns online.

Vidare visar även vår undersökning på sökbeteenden gällande företag som är ute efter juridisk rådgivning online. Vi har även beräknat hur många affärer i snitt/månad som det skulle kunna innebära för den aktör som bestämmer sig för att genom digital marknadsföring äga 30% av marknaden.

Vänligen fyll i era uppgifter för att få tillgång till vår rapport för advokatbranschen

Få en gratis nedladdningslänk skickad till er e-postadress

[recaptcha]

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.