Max Thunberg

Max Thunberg

@Agrowth

Att hålla i en UX-designerutbildning för kravanalytiker

Nackademin behövde hjälp att planera och genomföra en UX-utbildning på deras program för blivande kravanalytiker. Här följer en genomgång av både utförande av kursen, hur en UX-designerutbildning som grundkurs kan utformas samt viktiga insikter jag som lärare gjort.

Bakgrund - Kravanalytiker med UX-designutbildning på schemat

Nackademin är en yrkeshögskola i Stockholm med ett stort utbud olika utbildningar. Digital strateg, frontend-utvecklare, drifttekniker och kravanalytiker är några av dem.

 

Som utbildad kravanalytiker blir du bryggan mellan beställare och produktion — främst inom IT. För att kunna förstå kundens beställning och översätta till tydliga krav gentemot producent samt även det omvända från producent till kund.

 

En del av programmet till kravanalytiker är att genomgå en UX-designerutbildning för att lära sig och förstå en viktig hörnsten inom yrkesrollen.

 

Men vad innebär en UX-designerutbildning om vi mer konkret bryter ner det till olika områden?

Uppdraget - Vilka områden kan ingå i en utbildning inom UX?

Några av de områden som skulle tas upp enligt kursplanen:

 • Lean UX
 • Användbarhetstester / användbarhetskrav
 • Specification by Example
 • Informationsstruktur / Information Architecture (IA)
 • Prototypverktyg (ex. Invision)
 • Beteende framför skärm
 • Visualiseringsverktyg (ex. Sketch eller Adobe XD)
 • Style Guides
 • Design Studio Workshop
 • Mockups / GUI-skisser
 • User Research

En tvåveckors UX-utbildning - Vad gjorde vi egentligen?

Den initiala planen var att ta fram en UX-designerutbildning som i så stor utsträckning som möjligt involverade praktiska moment. Vi ville understryka vikten av att faktiskt få ta tillvara på det studenterna lär sig och tillämpa detta i praktiken. Det är trots allt så man sedan går tillväga i arbetslivet. Därför gav vi dem en konkret uppgift att utföra under de två veckorna.

 

I UX-designerutbildningen fick de följa alla steg som ingår i en vanlig projektprocess,  allt från hur en kundbrief ser ut, för att sedan genomföra bland annat informationsstruktur, skissande, användartester, wireframes. Slutligen fick studenterna arbeta ihop en prototyp för att förstå värdet av varje del av UX-processen.

UX-Processen - Från kundbrief till färdig prototyp

 

Kundbrief
Kundbrief utgick från företaget Booking.com som beskrev hur de ville lansera en ny digital tjänst för människor som vill resa klimatsmart och hålla koll på sin klimatpåverkan. Istället för att separera transport och boende skulle den nya tjänsten enbart erbjuda resepaket där båda delar inkluderades.

Mitt uppdrag som lärare var att under två veckor agera kund och vara stöd vid debrief av uppdragsbeskrivningen. Men även ge studenterna en chans till kontinuerlig kundkontakt under hela UX-designutbildningen.

Informationsstruktur
När briefen var införstådd var det dags att kika på både Booking.com, konkurrerande sidor samt liknande sidor från andra branscher. En mindre analys genomfördes för att undersöka och planera en informationsstruktur för prototypen.

Mina instruktioner var att; först skapa en lista med information och senare både försöka prioritera samt gruppera informationen efter hur viktig den var. Här gjordes allt från card sorting till livliga diskussioner. Det här steget av UX-procesen var till en början en intern bedömning, i brist på tillräcklig tid, för att senare under skissfasen testas skarpt mot potentiella slutanvändare.

Skisser
Skissandet kördes igång och kvantitet var nyckeln här för att tvinga studenterna att testa olika layouter och bygga hierarkier utefter den informationsstruktur som tagits fram. När de till slut kände sig redo att genomföra användartester på skisserna var det dags att ta fram en användartestplan.

Användartester
Planen inkluderade omfattning, syfte, scenarion och både kvantitativ samt kvalitativ data.

I planen ingick det att skriva scenarion (uppgifter till testpersonen) vars syfte var att inte vägleda användaren för att kunna identifiera eventuella problemområden i skisserna.

Användartesterna togs på stort allvar och det fanns ett genuint intresse i gruppen att se huruvida deras “gissande” i första delen av processen faktiskt stod sig gentemot potentiella slutanvändares faktiska beteende.

Vänster: Några av mina studenter Höger: Mitt i processen av design i Adobe XD

I något användartest saknades det en sökknapp i skisserna, i en annan insåg de att de kunde förtydliga designen genom att bygga en tydligare hierarki. Kortfattat, kom det fram att många detaljer hade missats under skissfasen och därmed kunde studenterna förbättra sin prototypidé.

För vad vore väl en UX-designerutbildning utan designförbättringar genom användartester?

Wireframes, design och prototyp
Trots att fler iterationer skulle behövas sammanställde de skisserna, med användarfeedbacken, och genom Adobe XD tog de fram både wireframes och avslutande design för att sedan göra den interaktiv genom prototypverktyget InVision.

Två intensiva veckor senare, där både jag och studenterna har haft fantastiskt roligt ihop, var det dags för presentation.

Nu sitter jag här och blickar tillbaka över de två veckorna som sprungit förbi. UX-designerutbildningen är avklarad, presentationerna genomfördes med bravur och tåget tuffar sakta tillbaka mot Göteborg.

Avslutningsvis vill jag dela med mig av några nyckelinsikter utifrån rollen som lärare

Insikter och lärdomar som lärare inom UX-design

 • Att lära ut är ett fantastiskt sätt att själv lära sig på och vässa sina kunskaper.
 • Vikten av ständiga iterationer, tester och diskussioner som föder kontinuerliga förbättringar.
 • En grundläggande förståelse för andras arbetsroller kan göra dig skickligare inom din egen roll. Att som blivande kravanalytiker förstå en UX-designers perspektiv kommer troligtvis vara till hjälp när en kravställning behövs för en digital tjänst.
 • Att på lite tid kan du åstadkomma mycket. Men som alltid, detaljer och designprocesser tar tid, och bör få fortsätta göra det.
 • Utsvävningar är bra och kan fungera lite som mentala pauser. Du behöver inte alltid hålla dig till en strikt plan på hur föreläsningsdagen ska se ut.
 • Engagerade och positiva människor smittar av sig.
 • Avslutningsvis, sista insikten som lärare för en UX-designerutbildning – att åka tåg är ganska tröttsamt.

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.