TJÄNSTER

B2B Marknadsföring

Vad är B2B marknadsföring?

Oavsett om vi pratar om digital marknadsföring eller traditionell marknadsföring så skiljer sig B2B marknadsföring från B2C marknadsföring. Marknadsföringen riktas mot företagare (ofta inköpare eller beslutsfattare inom företag, beroende på vad det är för tjänst/produkt ni säljer) istället för mot privatperson vilket görs inom B2C. En annan typ av målgrupp innebär i sin tur att tonen på kommunikation samt vilka kanaler som används vid marknadsföring skiljer sig från hur ett företag agerar som riktar sig mot B2C.

Eftersom att 94% av alla B2B köpbeslut som tas börjar med sökningar på sökmotorer är det viktigt att ni tar ett beslut kring hur ni vill arbeta med SEO. Att er hemsida syns för organiska sök är en viktig kanal men det finns flera kanaler att beakta och därmed är det även viktigt med en kanalstrategi. Följande är de kanaler som anses mest effektiva inom B2B för att generera potentiella kunder:

  1. Email
  2. Organiskt sök
  3. Social media - LinkedIn anses mest effektiv
  4. Betald sökannonsering
  5. Display annonsering


Studie från Demand wave som utfördes på 179 marknadsförare i USA år 2017.

Hur ser kundresan ut för B2B idag?

En tidigare vanligt förekommande uppfattning har varit att B2B affärer görs upp på golfbanan, över telefon eller face-to-face. Mycket har dock förändrats inom B2B de senaste 20 åren tack vare den snabba utvecklingen av teknologi. Idag har en majoritet av beslutsfattare vuxit upp med internet och smartphones vilket i sin tur förändrat de olika stegen för B2B kundresan; research, jämförelsen av olika alternativ samt själva transaktionen.

Enligt en amerikansk studie från Merit är 73 % av 20-35 åringar i USA idag involverade i B2B köpprocessen för tjänster eller produkter. Det innebär att mycket research görs online idag istället för att direkt ringa en leverantör. Mer än 70 % genomför först generiska sökningar online som “bärbara datorer” där sökningen inte nödvändigtvis innehåller specifika varumärken. Kontakt med leverantör sker först senare i köpprocessen och vissa fall inte alls. Om en säljare involveras har den potentiella B2B köparen ofta redan samlat på sig information i form av företagets varumärke, produkt/tjänst, rekommendationer och specifikationer. Ert innehåll online kommer därför vara nyckeln till om ni vill lyckas med era affärer inom B2B, om inte innehållet på er hemsida är tilltalande kommer ni tappa potentiella kunder redan under research-fasen.

Many B2B providers lag on these activities, choosing to invest more in their salesforces than in their online presence.

Eric Almquist - Global head of consumer insights, Bane & Company

Marknadsföra sitt företag B2B - Viktiga faktorer att beakta

I samma studie av Merit visade det sig att 80 % av B2B köpare inom generation Y (80-00-talister) värderar till vilken grad leverantörer arbetar med och tar hänsyn till miljö, sociala samt filantropiska aspekter vid beslutande om samarbete. Enligt en artikel från Harvard Business review är det dock få företag som lever upp till dessa förväntningar. Det förekommer att företag arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbarhetsfrågor men är generellt sett dåliga på att kommunicera ut det till sina kunder. Det är således viktigt att inkludera CSR- samt hållbarhetsarbete i kommunikationsplanen när du marknadsför ditt företag.

I en annan studie som genomfördes mot beslutsfattare i 2 300 företag, inom IT-sektorn och försäkringsbranschen, undersöktes vilka typer av värden (36 förekommande värden) som anses viktigast för att få lojala kunder inom B2B. Bland B2B köpare inom IT-sektorn visade det sig att produktkvalité (product quality), leverantörens kompetens (vendor expertise) och leverantörernas förmåga att snabbt agera/anpassningsförmåga (responsiveness) var avgörande faktorer för att de skulle bli lojala kunder.

Det är viktigt att ta reda på vilka faktorer just era kunder värderar högst innan ni börjar med er B2B marknadsföring. Att marknadsföra sitt företag är en utmaning. Vi kan hjälpa er med att upprätta en digital strategi gentemot B2B som bland annat innehåller en kanalstrategi och mycket annat för att skapa tillväxt! Ta kontakt med Agrowth så hjälper vi er med det.

Intresserad av att komma i kontakt med oss?

[recaptcha]

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.