TJÄNSTER

Digital affärsutveckling

Vad är digital affärs­utveckling?

Affärsutveckling är ett brett begrepp som i stort kan innefatta allt som har med ett bolags utveckling att göra. Där allt från marknadsföring och försäljning till ekonomi och produktutveckling ingår. Gemensamt för affärsutveckling är att det handlar om att närma sig företagets vision samt att möta uppsatta mål om tillväxt. Affärsutveckling ämnar ofta till att skapa ett utifrånperspektiv där affärsutvecklaren försöker analysera nuvarande verksamhet och komma med nya förslag som kan utveckla affären.

Affärsutveckling kan definieras som: skapandet av långsiktigt värde för organisationer, kunder, marknader och relationer.

Digital affärsutveckling syftar till att utveckla bolagets affärer och nyttja digitaliseringens kraft, snarare än att utkonkurreras av den. Precis som i traditionell affärsutveckling innefattar digital affärsutveckling ett brett spektrum av arbetsområden vilket gör det svårdefinierat.

Om affärsutvecklingen resulterar i uthållig tillväxt med låg risk kan det definieras som hållbar affärsutveckling. Hållbar affärsutveckling kan vara ett resultat av att företaget hanterar risker så som ekonomiska, sociala och miljömässiga risker. Hållbar affärsutveckling är således en metod för att minska bolagets risk och bygga långsiktigt värde.

Vad är fördelarna med digital affärs­utveckling?

Det finns ett stort antal fördelar med den digitala affärsutvecklingen, här är ett urval:

 • 1

  Mätbarhet skapar möjlighet att ta datadrivna och mer rationella beslut. Kombineras data med mänsklig intuition ökar sannolikheten för framgång exponentiellt.

 • 2

  Data som tydligt visar beteenden, till exempel en användaranalys för en hemsida eller tjänst alternativt hur potentiella kunder agerar i sökmotorer.

 • 3

  Möjlighet att testa koncept och idéer till en låg kostnad, till exempel med hjälp av prototyper, MVP samt A/B testning.

 • 4

  Möjlighet att snabbt nå ut till marknaden med hjälp av digital marknadsföring och försäljning.

Genom att arbeta datadrivet möjliggörs en spårbarhet vilket i sin tur kan hjälpa till att minimera stora initiala investeringar inom områden med begränsad kunskap och hög risk. Istället kan vi investera i ett skede när vi har vår hypotes bevisad. Fail-fast har blivit ett populärt begrepp som ringar in detta, där utvecklingsprojekt som inte visar sig vara genomförbara skall misslyckas fort för att investeringskostnaderna skall kunna hållas nere.

Vilka verktyg kan användas för att utöva digital affärs­utveckling?

 • Google sökordsplanerare

  Ger er sökvolym och information på olika sökord i google.

 • Google analytics

  Analysverktyg för att följa beteende och måluppfyllnad på er hemsida.

 • Mailchimp

  Emailmarknadsföring, kommunicera internt eller externt och skapa mätbarhet.

 • Surveymonkey

  Digitala enkäter för kundundersökningar (NPS) eller medarbetarundersökningar (eNPS).

 • Hubspot CRM

  Enkelt CRM-system där ingen säljare längre kan klaga över mycket administration.

 • Toggl

  För tidrapportering.

 • Slack

  Internt kommunikationsverktyg som underlättar kommunikation mellan individer och grupper.

Några exempel på digitala affärs­utvecklings­projekt

Utveckla och öppna upp interna digitala verktyg och processer så att dessa även kan användas av kund, kan till exempel vara register över rapporter eller liknande. Komplettera mail och telefonsamtal med chatt, alternativt andra digitala tjänster för kommunikation.

Öka servicegraden och ta på sikt betalt för tillgänglig tjänst (up-time), vilket gör er affärsmodell mer återkommande. Jämförelsen med Spotify ligger nära till hands. Än mer relevant är dock Atlas Copco där man satte ett mål där kunden skulle använda Atlas Copco produkter så mycket som möjligt (notera skillnaden mellan att sälja så många produkter som möjligt).

Skapa en digital kundresa där ni transformerar en helt analog säljprocess till en som nyttjar det digitala för att säljarna ska kunna fokusera mer på varma leads och befintliga kunder snarare än kalla.

Mät, analysera och agera på kundundersökningar. Komplettera informationen med data från hemsida och tjänst (data som kommer från agerande) för att se likheter och möjligheter till förbättring.

Analysera trender globalt för att se vad som är på gång inom er bransch och ligg steget före konkurrenter när det kommer till kommande heta begrepp samt områden.

Ett verktyg för att analysera vart ert företag är i den digitala affärsutvecklingen är Gartners Digital Business Development Path enligt nedan. Planen ger en initial struktur för arbetet som är både intuitiv och tydlig.  

Källa: Forbes

Intresserad av att komma i kontakt med oss?

[recaptcha]

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.