TJÄNSTER

Digital marknadsföring

Digital marknads­föring, vad är det?

Sammanfattningsvis handlar marknadsföring om alla värdeskapande aktiviteter som ett företag genomför för att få sin produkt, tjänst eller sitt varumärke att synas. Marknadsföring innebär också att man skapar budskap, prissätter produkter och identifierar relevanta målgrupper som man kan rikta dessa budskap mot.

Digital marknadsföring är en del av den digitala affärsutvecklingen som har förändrat hur företag marknadsför sig, och det digitala landskapet växer sig starkare.

På arbetsplatser har internetanvändandet ökat från 5 timmar år 2000, till 12 timmar i veckan i genomsnitt 2016, och 85% av de som har tillgång till internet på arbetet använder det dagligen (SOI,2016). Detta innebär att majoriteten av målgrupper befinner sig online, och därför behöver företag skapa sig en digital närvaro för att möta sina målgrupper.

Digital marknadsföring är ett medel för att nå sina kunder med kommunikation, och faktum är att ca 94% av B2B köpbeslut börjar online (Accenture, 2014). Digital marknadsföring och digital närvaro innebär exempelvis att synas på Google som innefattar ett arbete som kallas sökmotoroptimering eller SEO. Andra exempel på digital marknadsföring, och digitala kanaler är sociala medier så som LinkedIn, Facebook och Twitter. I slutändan handlar det om att kommunicera med potentiella kunder, partners eller intressenter.

Varför behöver vi digital marknads­föring?

Då majoriteten av B2B beslut börjar online, och merparten av potentiella som befintliga kunder befinner sig där, krävs det en digital närvaro. Bra genomförd digital marknadsföring skapar tillväxt och nya affärer för er.

När ni arbetar med digital marknadsföring kan det också bidra till en bättre kundförståelse. Detta möjliggörs genom ett datadrivet tankesätt där ni förlitar er på data, och tar beslut utifrån dessa, istället för beslut baserade på magkänsla. Hur då? När ni till exempel genomför digitala kampanjer får ni data på hur många som interagerat, klickat och sett ert innehåll. En kraftfull metod i samband med detta är A/B testning. Det innebär att man testar två versioner (identiska men som skiljer sig på en punkt) samtidigt, för att se vilken som konverterar bäst. Utifrån denna informationen (data från er målgrupp) kan ni ta bättre beslut och både förbättra er digitala marknadsföring, och andra affärsrelaterade områden.

Vilka är fördelarna med digital marknads­föring?

Mycket är redan sammanfattat ovan, såsom att både majoriteten av kunder finns online och att B2B besluten börjar där. Andra fördelar är att det finns en mätbarhet i de digitala kanalerna som bidrar till en ökad förståelse. Detta kopplat till realtidsuppdateringar (all aktivitet registreras direkt) gör de digitala kanalerna kraftfulla. Detta innebär till exempel att ni samtidigt kan driva flera digitala kampanjer och utifrån resultat samt interaktion, omallokera resurserna dit de ger bäst resultat. Tiden är förbi där marknadsföringen bara var ett svart hål i budgeten utan tydlig ROI.

Hur kommer vi igång med vår digitala närvaro?

Det finns inga hinder för er att komma igång med er digitala närvaro redan idag. Däremot rekommenderar vi att det finns en tydlig kanalstrategi för vilka digitala kanaler ni skall satsa på och hur ni arbetar med dessa.EXEMPEL PÅ FRÅGOR NI BÖR STÄLLA ER:

  • Vad är målet med er digitala närvaro?
  • Är hemsidan så pass bra att den idag driver försäljning?
  • Hur många leads får ni från er hemsida?
  • Hjälper hemsidan potentiella och befintliga kunder att få svar på frågor där ni har kompetens?


Hemsidan är en av få kanaler som vi som företag äger till 100% och kontrollerar, därför är det viktigt att ta tillvara på denna möjlighet.

Kontakta oss för att utforska möjligheterna i det digitala landskapet.

Intresserad av att komma i kontakt med oss?

[recaptcha]

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.