TJÄNSTER

Innehållsstrategi

Vad är en innehållsstrategi?

En innehållsstrategi är en plan för vilket innehåll som ni ska kommunicera till er målgrupp. Beroende på kanal och marknadssegment kan de skilja sig åt, men slutändan handlar det om att producera innehåll som skapar värde för målgruppen (befintliga-, potentiella kunder eller andra intressenter). Eftersom vi konsumerar olika kanaler för olika syften, och vid olika tidpunkter, innebär det att en innehållsstrategi bör ta hänsyn till tonalitet, förväntningar, påverkan och värde.

Vad bör ni tänka på när ni skapar en strategi för innehållsmarknadsföring?

 • Tonalitet

  Beroende på kanal, kommunicerar ni på ett visst sätt med målgruppen som exempelvis kan vara på “expertnivå” eller på en mer “personlig nivå”.

 • Förväntningar

  Vad är målgruppen ute efter? Vill den konsumera kunskap eller nöje? Detta påverkar vart målgruppen vänder sig, hur nöjd den är efter sitt besök, och om den planerar att återvända.

 • Roll i köpresan

  Detta knyter an till förväntningar. Vart är målgruppen i köpresan? Är den precis i början och gör research, eller är den i slutfasen och skall genomföra sitt inköp? Beroende på vart målgruppen befinner sig krävs det ett visst typ av innehåll och budskap för att stimulera och uppnå förväntningarna.

 • Värde

  När ni stimulerar målgruppen skapar ni värde, och då ökar chansen för att de mål ni satt upp genomförs.

Hur vet ni att ni skapar värde? Genom att sätta upp mål och mäta. Vi på Agrowth tror på processen Hypotes -> Testa -> Mäta -> Analysera -> Justera -> Iterera. Då skapar ni möjligheter för er själva att tillfredsställa målgruppen, och i förlängningen öka chansen till tillväxt.

Varför behöver vi en innehållsstrategi?

I den digitala värld vi lever i, där vi dagligen blir matade med intryck och innehåll, så är en innehållsstrategi nödvändig då bruset är enormt. Ni behöver en tydlig plan för er innehållsmarknadsföring gällande vad som ska kommuniceras, och när, för att nå fram till er målgrupp med ert budskap. I kombination med en kanalstrategi är dessa två viktiga komponenter för att nå er målgrupp i rätt tid, med rätt budskap. Innehållsstrategi är en del av er digitala marknadsföring, så att ni kan anta utmaningen om att vinna trovärdighet och slutligen ta “top of mind” plats hos ert önskade marknadssegment.

Exempel på kanaler:
Innehållsstrategi för sociala medier, hemsida, nyhetsbrev, mässa, eller andra kanaler som är relevanta för er.

Hur börjar vi med vår innehållsstrategi?

Ni börjar med att fundera kring vad syftet är. Varför ska ni kommunicera och varför behöver ni en innehållsstrategi? När ni har svar på detta bör ni sedan fundera över vad ni skall ha för mål med er innehållsmarknadsföring. Målen ska vara tydliga och mätbara. Genom att använda mätbara mål kommer ni att kunna bilda er en uppfattning om ni är på rätt väg eller inte. Vi rekommenderar återigen Hypotes -> Testa -> Mäta -> Analysera -> Justera -> Iterera. Då skapar ni en process där ni kan utvecklas och bemöta er målgrupp ännu bättre, som i slutändan kan resultera i ökad tillväxt.

Kontakta oss för att diskutera innehållsstrategi och tillväxt

Intresserad av att komma i kontakt med oss?

[recaptcha]

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.