TJÄNSTER

Kostnadsanalys & effektanalys

Vad är en kostnad- och effektanalys?

En kostnad- och effektanalys (Cost Effective Analysis - CEA), hädanefter kallad kostnadsanalys, är en typ av ekonomisk analys. Analysen utförs för att jämföra kostnader i relation till önskad effekt för en specifik åtgärd eller aktivitet. Åtgärden eller aktiviteten försöker man sedan att sätta ett monetärt värde på för att kunna beräkna nettonyttan av genomförd aktivitet/åtgärd.

När det gäller marknads- och säljaktiviteter blir en kostnadsanalys relevant då det är möjligt att sätta ett monetärt värde på önskad effekt eftersom att det ofta handlar om en så hög ROI (return of investment) som möjligt. Det kan exempelvis vara så att ett företag lägger ner resurser på telefonmarknadsföring. I det fallet identifieras kostnader för aktiviteten och jämförs med inbringade intäkter för samma aktivitet. I flera fall har företag inte koll på sina kostnader eller på vilken effekt marknads- och säljaktiviteter har, vilket leder till en ineffektiv resursallokering. Det finns nämligen data som pekar på att hela 96% av ledningsgrupper påstår att de ej har förtroende för att Marknadsavdelningar kan visa på ROI för sina aktiviteter. Det är en hisnande siffra och något som marknadschefer och -konsulter inom marknadsföring borde ta till sig.

Hur gör man en kostnadsanalys? Ta kontroll över era kostnader genom kostnadsstyrning

En väl genomförd kostnadsanalys kommer ge er möjlighet till att genom kostnadsstyrning allokera era investeringar till aktiviteter som ger er högst ROI. Det finns fyra grundläggande steg ni behöver ha i åtanke vid genomförande av en kostnadsanalys.

Bestäm vad det är för utfall som skall jämföras

Det är viktigt att först besluta vad det är för utfall ni vill jämföra mellan olika aktiviteter. Det är vitalt att man jämför äpplen med äpplen. Det kan till exempel handla om antalet personer som registrerar sig för ett nyhetsbrev, antal besökare som laddar hem innehåll genom en digital kanal eller antal personer som genomför ett köp av en viss produkt. Vanliga exempel på KPI:er är ROI (return of investment), ROMI (return of marketing investment), CAC (customer acquisition cost), omsättning eller täckningsbidrag. Ett företag skulle exempelvis vilja ta reda på vilken av två marknadsaktiviteter (SEA eller mässa) per månad som är mest effektiv för att generera leads som registrerar sig för ett seminarium.

Mät utfallen för respektive aktivitet

I nästa steg är det viktigt att undersöka vilken av aktiviteterna som är mest effektiv och därmed mäts utfallen för respektive aktivitet. Först behöver det fastställas, i det här fallet, hur många leads som genereras utan att genomföra några aktiviteter alls. Vi utgår från att utan någon genomförd aktivitet har vi data som visar på att 5 st personer registrerar sig till seminarium genom kontaktformulär varje månad genom hemsidan. Det räcker inte för att nå företagets mål och därmed krävs det åtgärder. Beslut tas om att arbeta med SEA med hjälp av en extern byrå och även att nå ut till potentiella leads som utställare på en mässa. Aktiviteterna testas var för sig under en månad i taget under 2018. Efter periodens slut beräknas utfallet för respektive aktivitet:

Beräkna kostnader

Företaget når ut till något fler leads vid genomförande av en mässa som marknadsaktivitet. Däremot kan det vara så att det faktiskt är dyrare per lead att genomföra en mässa. Efter beräkningar av kostnader för varje aktivitet ser de totala kostnaderna ut som följande:

Observera att en utmaning med att räkna på ROI är att det kan vara svårt att veta vilka kostnader som bör tilldelas respektive aktivitet och därmed inkluderas som kostnad. I det här exemplet visas inte vad totalkostnaden per aktivitet innehåller eftersom syftet är att ge en förenklad bild hur en kostnadsanalys skulle kunna gå till.

Spara pengar genom fokus på aktiviteter med högre ROI

Kostnadsanalysens sista steg: Dela kostnad med utfall för att beräkna ROI

När den totala kostnaden för respektive aktivitet har beräknats delas därefter kostnaderna med respektive utfall för att räkna ut resultat/utfall. Resultat visar följande: SEA: 187,50 kr/lead | Mässa: 823 kr/lead. Således är SEA i det här fallet den kanalen som är mest effektiv i form av bäst ROI/lead. Med hjälp av en genomförd kostnadsanalys är det möjligt att ta ett datadrivet beslut för vad ert företag skall ha för kanalstrategi. För att även kunna skapa sig en uppfattning kring potentiella kanaler, som inte nyttjas, rekommenderas även att genomföra en tillväxtanalys för att inte gå miste om effektiva kanaler i kanalstrategin.

Behöver ni hjälp med en kostnadsanalys och effektanalys från ett externt perspektiv? Tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Intresserad av att komma i kontakt med oss?

[recaptcha]

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.