TJÄNSTER

SEO – Sökoptimering

Sökmotor­optimering SEO

Sökmotoroptimering SEO – eller egentligen Search Engine Optimization, är aktiviteter som ämnar optimera en hemsida så man syns högst upp i sökresultatet i en sökmotor (Google, Bing och Yahoo) för ett visst sökord eller fras.

Varför är SEO viktigt?

Köpprocesserna har blivit digitala och det är köparen (oavsett om det är B2B eller B2C) som sitter i framsätet och bestämmer. Tiden då marknadsföringen handlade om att skrika högst är förbi. Det är ett skifte för försäljningschefen och marknadschefen som kan jämföras med produktionskonceptet “push och pull” där pull handlar om att skapa något när efterfrågan finns istället för att prognostisera framtiden och försöka hamna rätt. Med sökordsoptimering kan du direkt hamna långt ner i tratten (långt fram i köpprocessen) genom att fokusera på sökord där den potentiella kunden har ett behov. Då slipper ni som företag skrika ut ert budskap för att skapa behovet utan det ni istället gör är att lösa behovet.

Vad leder framgångsrik sökmotor­optimering till?

Framgånsrik SEO optimering leder till att ni som företag når era tillväxtmål på ett effektivt sätt. Istället för att jobba med kalla leads så kan ni förse er försäljningsavdelning med varma leads som har tagit del av ert erbjudande och är redo att bygga en relation och skapa förtroende. Samtidigt är en stark sökmotorpositionering varumärkesbyggande då den sökande uppfattar ert företag som det mest auktoritära. En av de stora fördelarna med SEO optimering.

Hur fungerar SEO?

Google har robotar som analyserar webben dagligen på information med hjälp av algoritmer. Det kallas “crawla” och dess algoritmer är uppbyggda utefter ett 300-tal olika parametrar/nycklar. Dessa nycklar kan grovt delas in i tre olika kategorier:

 • 1

  On-page faktorer, det som besökaren på hemsidan ser (t.ex bilder, text och video).

 • 2

  Off-page faktorer, kort och gott länkar in till hemsidan och ut från hemsidan.

 • 3

  IT-strukturen, hur koden är strukturerad och skriven. Robotarna vill kunna dansa igenom hemsidan så snabbt som möjligt.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VIKTIGA NYCKELFAKTORER:

 • Bounce-rate, alltså hur många som lämnar sidan direkt och ej klickar sig vidare till ytterligare en landningssida

 • Tid som besökaren är inne på hemsidan

 • Antal klick på hemsidan

Google är den mest använda sökmotorn i Sverige med mer än 95% av sökmarknaden, men principerna för optimering är lika för de mindre (robot med sin alogritm).

Nu förstår vi att du är helt såld på sökmotoroptimering SEO men innan du gör några aktiviteter måste målen vara klara om vart ni ska och vad ni vill ha ut med arbetet. För att ta reda på ert företags möjliga tillväxtmöjligheter, läs mer om vår tillväxtanalys idag.

Intresserad av att komma i kontakt med oss?

[recaptcha]

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.