TJÄNSTER

Tillväxtanalys

En tillväxt­analys lägger grunden för er tillväxt­strategi

Fint barn har många namn, så även tillväxt: ekonomisk tillväxt, organisk tillväxt, omsättningstillväxt, bottom-line tillväxt och top-line tillväxt är några av de uttryck som florerar. Kort och gott betyder det att företaget på något sätt säljer produkter eller tjänster för ett högre aggregerat värde än tidigare jämförelseperiod.

Enligt forskning (Gillbert, McDougall och Audretsch, 2006; Davila, Fosterm och Jia, 2010) uppnås tillväxt för företag ofta på grund av något av följande:

 • Entreprenören själv
 • Finansiella resurser
 • Humankapital
 • Industrin som företaget verkar i
 • Tillväxtstrategi
 • Processer och system som möjliggör samt förstärker tillväxt


Alla delar ovan ingår i en tillväxtanalys men vårt primära fokus ligger på de två sista punkterna: tillväxtstrategin och processerna som möjliggör tillväxt. De andra punkterna är som sagt även viktiga att beakta i en tillväxtanalys för att förstå potentialen samt utmaningarna och därmed kunna sätta rimliga mål och förväntningar.

Tillväxt­strategierna skall vara relevanta - ta hjälp av en tillväxtkonsult

Tillväxtstrategierna skall vara så pass bärkraftiga och detaljerade att ni själva skall kunna driva arbetet med tillväxt i företaget framåt. Vi hjälper gärna er med digital affärsutveckling och inser att olika företag har olika förutsättningar. Det viktiga är att tillväxtstrategierna är relevanta för er, och inte bara en hög med papper. Därför följer vi som tillväxtkonsulter alltid upp arbetet och planerna som satts efter en tid för att uppnå maximal effekt.

Tillväxt i företag - Gör resan tillsammans med oss

Till att börja med behöver ett förtroende upprättas mellan er och oss innan arbetet med tillväxtanalysen kan påbörjas: 1. Ni och ert företag behöver ha bestämt er för att ni vill fortsätta växa.
 2. Ni är rätt person och har mandat för att leda tillväxtarbetet alternativt har möjlighet till att påverka en kollega som har.
 3. Ni har läst på om vilka vi är, hur vi arbetar, samt tror att vi tillsammans kan utvecklas och skapa tillväxt.
 4. Tillväxtresan inleds alltid med en relation och ett förtroende – boka ett möte med oss redan idag.


Fyra övergripande områden beaktas i tillväxtanalysen: 1. Industri och marknad
 2. Kunden
 3. Digitala beteenden
 4. Företagets processer och system

Vanligt förekommande kvaliteter hos företag med stark tillväxt

Förutom forskningen som nämns ovan finns det en uppsjö av tankar, teorier och åsikter som försöker förklara vad som driver tillväxtfrågan i ett företag. Följande är exempel på vad företag besitter som lyckats uppnå stark tillväxt (Har ert företag någon av de här egenskaperna?): • Action-driven, “motsatsen till mycket snack och lite verkstad”
 • Närhet till kunden
 • Stark känsla av autonomi och entreprenörskap
 • Konkret och värdebaserad tonvikt
 • Övergripande kontroll utan att kväva talanger och prestation


Behöver ni hjälp med att fortsätta växa? Tveka inte, kontakta oss idag så hjälper vi er.

Källor:
New Venture Growth: A Review and Extension av Brett Anitra Gilbert, Patricia P. McDougall, David B. Audretsch (2006)
Building Sustainable High Growth Startup Companies: Management Systems as an Accelerator av Antonio Davila, George Foster, Ning Jia (2010)

Intresserad av att komma i kontakt med oss?

[recaptcha]

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.